Latkova vas - Šempeter - Roje - Vrbje - griški most - Žalec - Gotovlje - Podlog - Šempeter - Latkova vas