Creussen - Weidenberg - Goldkronach - Bindlach LVL Hard 2/10 v2