Trasa Zelený dvor - Adlerová - HM Tesco - Prešovská - Slivník a domov