Košická Nová Ves - Stará sečovská cesta - Vyšné Opátske - a späť cez opátske záhradky až do Košickej