Červený Kostelec - Suchovršice - Bohuslavice -Trutnov