Latkova vas - Orla vas - Parižlje - Polzela - Orova vas - Založe - Grušovlje - Šempeter - Šešče - Sv. Lovrenc - Latkova vas