Pokličky - Hlava a Žába - Náckova Rokle - Pod Pokličkama - Tábor