Latkova vas - Sv. Lovrenc - Šešče - Griže - Vrbje - Roje - Šempeter - Latkova vas