vídeňák,brána u pohanska,hráz za stavidlem u pohanska,pohansko, stavidlo u pohanska a zpět (9,9km)