Malý okruh Štefánikovo náměstí - autobusové nádraží - Steakhouse dolina - Hřbitov - Štefánikovo náměstí