trasa 21 - furčiansky lesopark, zelený dvor, ťahanovce, anička