Dobrije-Zageršnik-Lipovnik-Šteharski vrh-Šteharnik-Ivat-sp.Lečnik-Dobrije