Dobrije-potoška bajta-Jelen-Skrijar-Napotnik-Zdih-Zaberčnik-Gruberjev vrh-Mrak-Selovec-Dobrije