9,6 km Vranov - Babí lom: kolem hřebene Babího lomu