Banovce - D. Ozorovce - Hrezdovce - autobus.stanica BN - Za Valy, Vystrkov - Strazovska - Holleho - Skolska - J.Matusku - Cibislavska