Dobrije-Sp.Lečnik-Ivat-Šteharnik-Št.vrh-Lipovnik-Zageršnik-Dobrije