Vinohrady - Obrany - cyklostezka - klajdovka - vin