Latkova vas - Sv. Lovrenc - Golava - Matke - Šešče - ob Savinji - Latkova vas
Really delete this route forever? (This can not be undone!) Yes, delete route forever! Cancel