Dobrije-potoška b.-travnik-Gruberjev vrh-Šentjanž-ob Meži-Dobrije