Dobrije-potoška b.-travnik-Gruberjev vrh-Šentjanž-Podklanc-Št.vrh-Šteharnik-Ivat-Sp.Lečnik-Dobrije