Trasa III (nocnej) Dychy do maratonu, Lublin 2018r.