Militello Rosmarino (C/da Ferretta) - San Fratello