Σινά, αναδάσωση, φράγμα Τριαδίου, γήπεδο Τριαδίου.