Ravne-Podkraj-Trobej-Smuč.koča-Savinc-kozji hrbet-Uršlja g.-železarska pot-Ošven-Ivarčko j.Šrotnek-Ravne