La Cobertera - riu Tort - Togores - Colobrers - riu Ripoll - la Cobertera