Ravne-Poseka-Naverški vrh-Žerjavle-Kanc-Smuč.koča-Šrotnek-Ravne