SB-Drienica-Lysa-Cergov-Priehyba-Majdan-Trepeš-Č.voda-Drienica-SB